ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร

เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก: PhD. History, University of Bristol
ปริญญาโท: MA. Southeast Asian Studies, University of Hull
ปริญญาตรี: BA. (Hons) Southeast Asian Studies, SOAS, University of London
มัธยมศึกษา: โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

E-mail: pwinai@gmail.com